PRODUCT CENTER
产品中心

天津基准化学试剂有限公司既能满足研发类客户对产品种类、包装、纯度的特殊要求,也能满足客户对化学试剂在生产、发展各个阶段的综合需求。
以优良品质做稳定供应,推动公司产业的发展利用优质的产品和技术在工厂运作技术方面的优势
提高企业竞争力,为可持续发展奠定基础。

品名规格产品包装(瓶/盒)
4N/10g 10
3N/10g 10
钇粉 3N/10g 10
金粉 4N/1g 10
钛粉 3N/25g 10
铁丝 4N/25g 10
铁粉 4N/10g 10
铅粒 4N/10g 10
铅粉 3N/10g 10
铋粉 5N/10g 10
铋粒 5N/10g 10
硅粉 4N/25g 10
铜片 5N/25g 10
铜粉 5N/10g 10
铜粉 4N/10g 10
铟粒 4N/10g 10
铬粉 4N/10g 10
铬粉 3N/25g 10
银片 4N/10g 10
银丝 4N/10g 10
共 78 个产品 1/4

返回
顶部

不对个人销售危险化学品